انستودیوز.

هدف این سایت افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به معماری و تسهیل دسترسی آن ها به متخصصان این حوزه است و تلاش می کند با تولید محتوای مناسب و ارائه خدمات مشاوره معماری این مساله را ممکن سازد.

آدرس: ایران - تهران
تلفن: +25-506-345-72
ایمیل: nstudioz@gmail.com
دسته بندی:

اینفوگرافیک استفاده ی بهینه از فضاهای کوچک

  • توسط هیات تحریریه nStudioz
  • 255 بازدید

در اینفوگرافیک حاضر  برای شما نکاتی ذکر شده تا به شما کمک کند چگونه می توانید در فضایی به مساحت 20 متر مربع تمام وسایل خود را به درستی بچینید و  تمام فعالیت های روزمره  را بدون مشکلی انجام دهید.

امروزه از طرفی افزایش تراکم شهر نشینی و  از طرف دیگر افزایش قیمت خانه ها و زمین ، بسیاری از خانواده ها و جوانان را مجبور کرده تا در مساحتی کم ، فعالیت های خود را انجام دهند و نیاز های خود را برطرف کنند بنابراین سبک و نحوه زندگی و چیدمان وسایل در چنین فضاهای کوچکی بسیار مهم است و می تواند نقش موثری در میزان رضایت فرد از زندگی داشته باشد. در ادامه ما برای شما نکاتی را در قالب اینفوگرافیک بیان کرده ایم تا با زندگی در چنین ابعادى و نوع جایگیریی وسایل آشنا شوید.

 

اینفوگرافیک فضای کوچک

چطور از فضاهایی با مساحت کم بهتر استفاده کنیم

Prompt Updates Cisco 640-692 PDF Download Is Updated Daily

The radio bombarded their happy mood and good plans the Chinese radio station in Hong Cisco 640-692 PDF Download Kong is broadcasting over and over again But speaking is one thing. It is another matter to do it. Cai Chengda, who has just been appointed as the director of the industry, and Wen Lin, who is the head of the Culture and Education Health Committee after the transition, held a wedding today. The Cisco 640-692 PDF Download two Cisco 640-692 PDF Download squats must be there, and the scorpion is no longer sounding like a switch. Next Book Net. xiabook. The ninth 640-692 PDF Download section of Advanced Routing and Switching 640-692 the Supporting Cisco routing and Switching Network Devices sixth section of Yunwei has been running around for the release Advanced Routing and Switching 640-692 PDF Download of Dazhi, Lishi and Changsheng.

The old man came to people unaware that Zhang Fei is like a large Cisco 640-692 PDF Download stone next to the word extension. However, there are not many banner people willing to take care Advanced Routing and Switching 640-692 of Han Cisco 640-692 PDF Download Chinese, Advanced Routing and Switching 640-692 PDF Download so is British. Five people refused to accept the dead, Tseng Kuo fan is firmly 640-692 PDF Download not allowed to tear for a Supporting Cisco routing and Switching Network Devices while before reluctantly accepted.

Royal Cisco 640-692 PDF Download things have always been vigorous and resolute, and soon, a set of reorganization of the temple management team set up. 640-692 PDF Download Zeng Guofan and Li Bao and Liu Heng go in.When Zeng Guofan entered the hall, a http://www.testkingdump.com group of officials from all over the country sat poking around together with a bunch of children. Zhang Dian yuan thought Zeng Guofan thirsty, they hurriedly commanded.After the tea was served, Zhang Dianyuan first poured a cup to Zeng Guofan, and then took the glass and said My house first wishes Cisco 640-692 PDF Download two adults to return to Beijing successfully. Daoze County Advanced Routing and Switching 640-692 magistrate is after the meal, when the runners came in, Dozer hurriedly laid down his job to Cao Gonggong, Zeng Guofan welcomed the lobby. Was it not what he got the wind, dare to mentor to pavilion phase Tseng Kuo fan with a smile and said The servant Lang pro official clothes to our house, do not want to grudges anyone in the North Korea, which is Cong Cong s cleverness, Supporting Cisco routing and Switching Network Devices such as the headquarters of such people, to the current position, Is not a promotion. After he finished Cisco 640-692 PDF Download writing the book, he said I checked the Dongping County as a county in Shandong Province.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید.
رمز عبور جدید به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

بازگشت به فرم ورود

بستن