مشاوره حرفه ای چیدمان
قیمت(تومان) زمان تحویل جزییات
  90,000  4 الی 6 روز کاری  ارائه پلان چیدمان با جزییات  مشخص کردن محل جزییات مورد نظر شما  پشتیبانی تلفنی و تلگرامی  ارائه ی ایده برای فضاهای خاص
 
مشاوره ی حرفه ای رنگ
قیمت(تومان) زمان تحویل جزییات
  90,000   4 الی 6 روز کاری  ارائه ی پالت های رنگی متفاوت و کاربردی  پشتیبانی تلفنی و تلگرامی  بیان روش های استفاده از رنگ  ارائه ی گزینه های مناسب کاغذ دیواری و…  مشاوره حرفه ای رنگ
 
مشاوره ی حرفه ای رنگ و چیدمان
قیمت(تومان) زمان تحویل جزییات
180,000 6 الی 8 روز کاری ارائه پلان چیدمان با جزییات  مشخص کردن محل جزییات مورد نظر شما  پشتیبانی تلفنی و تلگرامی  ارائه ی پالت های رنگی متفاوت و کاربردی  بیان روش های استفاده از رنگ  ارائه ی گزینه های مناسب کاغذ دیواری و…
 
مشاوره ی دکوراسیون فوری
قیمت(تومان) زمان تحویل جزییات
20,000 5 الی15 ساعت کاری ارسال پاسخ در زمانی مناسب پشتیبانی تلگرامی
 
بازبینی و اصلاح پلان یا نقشه
شماره مساحت پروژه قیمت(تومان) زمان تحویل جزییات
1 زیر 75 متر  180.000  5 الی 7 روز کاری -
2 75 تا 100 متر 200.000  5الی 7 روز کاری -
3 100 تا 150 متر 250.000  6 الی 8 روز کاری  -
 4 150 تا 200 متر 300.000 7 الی 10 روز کاری -
 5 200 تا 250 متر 350.000 7 الی 10 روز کاری -
 6 250 تا 300متر 400.000 7 الی 10 روز کاری -