در جدول زیر می توانید هزینه ها را مشاهده کنید.

 

مشاوره حرفه ای چیدمان
قیمت(تومان)زمان تحویلجزییات
125,000 4 الی 6 روز کاری ارائه پلان چیدمان با جزییات
 مشخص کردن محل جزییات مورد نظر شما
 پشتیبانی تلفنی و تلگرامی
 ارائه ی ایده برای فضاهای خاص

 

مشاوره ی حرفه ای رنگ
قیمت(تومان)زمان تحویلجزییات
125,0004 الی 6 روز کاری ارائه ی پالت های رنگی متفاوت و کاربردی
 پشتیبانی تلفنی و تلگرامی
 بیان روش های استفاده از رنگ
 ارائه ی گزینه های مناسب کاغذ دیواری و…
 مشاوره حرفه ای رنگ

 

مشاوره ی حرفه ای رنگ و چیدمان
قیمت(تومان)زمان تحویلجزییات
250,0006 الی 8 روز کاریارائه پلان چیدمان با جزییات
 مشخص کردن محل جزییات مورد نظر شما
 پشتیبانی تلفنی و تلگرامی
 ارائه ی پالت های رنگی متفاوت و کاربردی
 بیان روش های استفاده از رنگ
 ارائه ی گزینه های مناسب کاغذ دیواری و…

 

بازبینی و اصلاح پلان یا نقشه
شمارهمساحت پروژهقیمت(تومان)زمان تحویلجزییات
1زیر 75 متر 180.000 5 الی 7 روز کاری
275 تا 100 متر210.000 5الی 7 روز کاری
3100 تا 150 متر250.000 6 الی 8 روز کاری –
 4150 تا 200 متر300.0007 الی 10 روز کاری
 5200 تا 250 متر350.0007 الی 10 روز کاری
 6250 تا 300متر400.0007 الی 10 روز کاری