در جدول زیر می توانید هزینه ها را مشاهده کنید.

 

مشاوره حرفه ای چیدمان
قیمت(تومان) زمان تحویل جزییات
100,000  4 الی 6 روز کاری  ارائه پلان چیدمان با جزییات
 مشخص کردن محل جزییات مورد نظر شما
 پشتیبانی تلفنی و تلگرامی
 ارائه ی ایده برای فضاهای خاص

 

مشاوره ی حرفه ای رنگ
قیمت(تومان) زمان تحویل جزییات
100,000 4 الی 6 روز کاری  ارائه ی پالت های رنگی متفاوت و کاربردی
 پشتیبانی تلفنی و تلگرامی
 بیان روش های استفاده از رنگ
 ارائه ی گزینه های مناسب کاغذ دیواری و…
 مشاوره حرفه ای رنگ

 

مشاوره ی حرفه ای رنگ و چیدمان
قیمت(تومان) زمان تحویل جزییات
200,000 6 الی 8 روز کاری ارائه پلان چیدمان با جزییات
 مشخص کردن محل جزییات مورد نظر شما
 پشتیبانی تلفنی و تلگرامی
 ارائه ی پالت های رنگی متفاوت و کاربردی
 بیان روش های استفاده از رنگ
 ارائه ی گزینه های مناسب کاغذ دیواری و…

 

بازبینی و اصلاح پلان یا نقشه
شماره مساحت پروژه قیمت(تومان) زمان تحویل جزییات
1 زیر 75 متر  180.000  5 الی 7 روز کاری
2 75 تا 100 متر 210.000  5الی 7 روز کاری
3 100 تا 150 متر 250.000  6 الی 8 روز کاری  –
 4 150 تا 200 متر 300.000 7 الی 10 روز کاری
 5 200 تا 250 متر 350.000 7 الی 10 روز کاری
 6 250 تا 300متر 400.000 7 الی 10 روز کاری