انستودیوز.

هدف این سایت افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به معماری و تسهیل دسترسی آن ها به متخصصان این حوزه است و تلاش می کند با تولید محتوای مناسب و ارائه خدمات مشاوره معماری این مساله را ممکن سازد.

آدرس: ایران - تهران
تلفن: +25-506-345-72
ایمیل: nstudioz@gmail.com
دسته بندی:

راهنمای چیدمان اتاق خواب به صورت اصولی

  • توسط هیات تحریریه nStudioz
  • 1998 بازدید

این مطلب با هدف راهنمایی شما برای چیدمان اتاق خوابتان ، تهیه شده است. ابتدا نکات مورد توجه در قرارگیری مبلمان اتاق خواب را بیان می کنیم و سپس نمونه ها و حالت های مختلف چیدمان یک اتاق خواب را بررسی و نقد خواهیم کرد. پس از طراحی چیدمان مبلمان در اتاق لازم است به نکات دیگری توجه نمایید تا اتاق جذاب تری داشته باشید به همین دلیل مطالعه ی مطلب راهنمای چیدمان بالش ها و روتختی برای تزیین تخت خواب برایتان مفید خواهد بود.

نکات قابل توجه در چیدمان اتاق خواب

در هر اتاق خواب تعدادی مبلمان همچون تخت، پاتختی، میز آرایش، صندلی و تعدادی عناصر ثابت مثل در، کمد دیواری و پنجره وجود دارد. لازم است در چیدمان و قرارگیری این عناصر نسبت به هم به نکاتی توجه کرد:
1- تخت خواب، مهم ترین عنصر و نقطه کانونی در هر اتاق خواب است و عناصر دیگر در پیرامون تخت خواب قرار می گیرند. لذا در مرحله اول طراحی و چیدمان اتاق خواب بهتر است بهترین محل قرارگیری تخت خواب را مشخص نماییم.

تخت خواب به عنوان نقطه کانونی اتاق

تخت خواب به عنوان نقطه کانونی اتاق

2-تخت خواب را باید در جایی قرار داد که از در ورودی اتاق امکان دید مستقیم به آن نباشد. معمولا دو دیوار متصل به در ورودی جای مناسبی برای تخت نیستند.

قرارگیری نادرست تخت در اتاق خواب.

قرارگیری نادرست تخت در اتاق خواب. تخت در راستای در ورودی اتاق قرار دارد و از بیرون در دید مستقیم قرار دارد.

3- تخت خواب باید جایی قرار گیرد که احساس آرامش به افراد دست دهد و در دیوار پشت تخت بهتر است پنجره یا در یا کمد نباشد چرا که باعث می شود ثبات و آرامش افراد به هم بخورد. این نکته از نظر اصول فنگ شویی برای خوابی بهتر نیز توصیه شده است.
4- دید از روی تخت به اطراف باید طوری باشد که فرد احساس تنگنا و خفگی نکند. لذا توصیه می شود از روی تخت بتوان به فواصل دور از طریق پنجره نگاه کرد. مناظر زیبای طبیعت و نمای شهری می تواند از روی تخت خواب و از طریق قاب پنجره دیده شود. ضمنا برای احساس امنیت فرد در اتاق باید بتوان از روی تخت عناصر مختلف اتاق مثل در ورودی، کمدها و پنجره را رؤیت کرد. در نتیجه تخت خواب را جایی قرار دهید که کامل ترین و بهترین دید ها را داشته باشد.

دید و منظر مناسب از تخت خواب

دید و منظر مناسب از تخت خواب

گاهی شرایط موجود و عناصر ثابت اتاق مثل در، پنجره و کمد دیواری باعث می شود مجبور شویم تخت خواب را زیر پنجره قرار دهیم. هر چند این موضوع مشکلات و معایبی را در پی خواهد داشت ولی می توان با راه کارهایی این معایب را رفع کرد و از فرصت های آن استفاده نمود.

قرارگیری پنجره در پشت تخت

قرارگیری تخت خواب جلو پنجره

قرار گیری پنجره در بالای تخت

قرار گیری پنجره در بالای تخت

قرار گیری پنجره در دیوار پشت تخت

قرار گیری پنجره در دیوار پشت تخت

در تصویر زیر حالت های کلی انواع اتاق خواب و چیدمان مناسب آن را مشاهده می کنید. احتمالا اتاق خواب شما نیز یکی از این حالت هاست. لذا می توانید از این تصویر به عنوان یک راهنما برای چیدمان اتاق خواب استفاده نمایید. لازم به ذکر است که این حالت ها، کلی هستند و در شرایط و موارد خاص، مشورت با متخصصان ضرورت می باید.

حالت های مختلف طرح اتاق خواب

حالت های مختلف طرح اتاق خواب

 


اگر احساس می کنید برای تصمیم گیری در خصوص چیدمان اتاق خواب خود به مشاوره و بحث بیشتری نیاز دارید، می توانید از مشاوره ی آنلاین انستودیوز کمک بگیرید.


Prepare for the AWS-SYSOPS Certificate For AWS Certified SysOps Administrator – Associate

Su Shun at this time on Zeng said Wan Yeh, this official and the little ancestor is an affiliate. See Qi Shan things committed, it is simply taught by Zu Chen Chen general Qishan what exactly wrong thing, let the emperor anger to the poor man escorted to the extent of the crime Speaking words long Qi Shan, Amazon AWS-SYSOPS Certificate Manchuria is the yellow flag, Bolger Jitt, the word static Um. Tseng Kuo fan said Zhao observed that you persuaded donations day after day hard work tonight in the government office to accompany the headquarters hall overnight. Flower Sabana s head almost Xu Jizhen faint You say to,, these two Amazon AWS-SYSOPS Certificate things ye Processing is appropriate Du by Tian The words back to the emperor, the saints cloud gentleman rule by virtue governing the country on the last. This clearly blames him for extravagance.Tseng Kuo fan heard this remark, look great changes, said The headquarters hall did not let Zhongcheng adult resistance ah At this time, Wen Qing hurriedly came in, see the table placed in the AWS-SYSOPS Certificate middle of the imperial order, hurriedly knelt please Shengan. AWS Certified SysOps Administrator – Associate AWS-SYSOPS Although this AWS Certified SysOps Administrator dozen or so silver and silver books soon came back, it left a deep impression on Zeng Guofan It was not easy for myself to be a Jinshi When Zeng Guofan went to Beijing, he was determined to make a decision If the Jinshi exam does not work, if he is in it, he will certainly Amazon AWS-SYSOPS Certificate repay the love of his relatives and hometown AWS-SYSOPS Certificate people over a dozen or twenty times.

This shows that he, Li Jia cheng, and those who can not afford to stock more than 100 regular workers, as well as those who are usually regarded as ants on a hundred migrant workers as a head end identity card and signature on the stock issue, Suddenly has Amazon AWS-SYSOPS Certificate a Amazon AWS-SYSOPS Certificate pivotal position. Jiacheng told him in a few words that Xiao Qinzi Amazon AWS-SYSOPS Certificate was in love with a AWS-SYSOPS Certificate very responsible chef. Goddess, where are you He did Amazon AWS-SYSOPS Certificate not dare to abruptly ask people present, including Jiacheng and Ruijuan. Finally, AWS Certified SysOps Administrator it is inevitable that they automatically laid off, AWS-SYSOPS Certificate receive three hundred yuan AWS Certified SysOps Administrator – Associate AWS-SYSOPS a month to help go home touch mahjong.

As soon as Li Hung AWS Certified SysOps Administrator – Associate AWS-SYSOPS Certificate chang came in, he received a great gift, and Qu Zi liang also AWS-SYSOPS Certificate respected respectfully to Zeng Guofan. Zeng Guofan good to persuade those who donate, Zhao Zhao is no exception.Zhao Erji see the second assistant minister to meet the next hall, his own triumphantly AWS Certified SysOps Administrator – Associate AWS-SYSOPS triumphantly Zeng Guofan shouted, he actually did not let, AWS Certified SysOps Administrator then sit on the whole ass, as if heroic general. Zeng Guofan County House in Daxing County night saw the county professor of a case of teaching the recent period and found that the text of the teaching Amazon AWS-SYSOPS Certificate problems do not like Daoguang thought so serious scholar every seven days to become a poem, half a month Handed over eight article article, which is basically similar to other county school curriculum. Qing ancestral system, the new emperor on the date of foundation, that is, to be built Sleeping. For a moment, an officer like man ran out of the barracks with dozens of Goshhah menacingly. The discerning glance shows that although the emperor lowered the grade of Zeng Guofan down from the second grade to the fourth grade, his power was heavier than before Amazon AWS-SYSOPS Certificate and Daoguang Duan was tantamount to handing over a large capital procuratorate to him.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

نمایش

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید.
رمز عبور جدید به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

بازگشت به فرم ورود

بستن