روند کار

دریافت اطلاعات

با تکمیل این فرم اطلاعات اولیه را ارسال می‌کنید.

ارسال پیش فاکتور

پیش فاکتور برایتان ارسال خواهد شد

شروع پروژه

پروژه شروع خواهد شد.

دریافت طرح

براساس زمانبندی طرح نهایی را دریافت خواهید کرد.

فرم خدمات طراحی دوبعدی و سه بعدی

در صورتی که به دنبال طراحی هایی خاص مانند طراحی کابینت، طراحی نقشه دوبعدی، طراحی فضای تجاری و مدلسازی سه بعدی هستید این فرم را تکمیل نمایید.

 •      
 •  
 •  
 •  
 •  
 • بسته به ترافیک فعالیت ها ممکن است در زمان متفاوتی تماس گرفته شود.
 •  
 •  
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, dwg.
  نمونه مشاوره های قبلی را ببینید

  هنوز از ما مطمئن نیستید؟ پس 1400 مشاوره ی نوشتاری که انجام داده ایم را مشاهده کنید.

  به صفحه مشاوره ها برگردید

  اگر این فرم به درد شما نمی خورد، به صفحه ی مشاوره ها بروید و خدمات خاص خودتان را پیدا کنید.