مشاوره ی حرفه ای رنگ انستودیوز

راهکاری مناسب و نو برای پاسخگویی به دکوراسیون منزل شما

مراحل انجام مشاوره

4- دریافت پاسخ مشاوره

حداکثر پس از 5 روز کاری پاسخ مشاوره برای شما ارسال خواهد شد.

3- تماس از سوی کارشناسان

کارشناسان انستودیوز برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت دقیق خواسته هایتان با شما تماس خواهند گرفت.

2- پرداخت هزینه

با توجه به تعدد مشاوره های ثبت شده، تنها مشاوره هایی که مرحله پرداخت را انجام دهند وارد مراحل بعد می شوند.

1- تکمیل فرم

ابتدا فرم مشخص شده برای مشاوره مورد نظر را به دقت تکمیل کنید.

برای ثبت درخواستتان لطفا فرم چند مرحله ای زیر را تکمیل نمایید.

[quform id=”4″ name=”مشاوره حرفه ای جدید”]

پرداخت هزینه ی مشاوره

لطفا برای پرداخت هزینه 90 هزارتومانی از طریق فرم زیر اقدام کنید و مبلغ را به تومان وارد نمایید.

[ErimaZarinpalDonate]

[margin margin_top=”20px” margin_bottom=”20px”]