انتخاب رنگ دیوار دانشگاه

سلام برای دیوارهای یک دانشگاه دیوار سبز میخواهیم، چه کمکی میتوانید ارایه نمایید؟
مشاور: انستودیوز 16 آبان 1394 تکمیل شده
سلام
بسته به نیاز شما می توانیم خدماتی از طراحی و مدلسازی، اعمال تغییر روی تصاویر، پیشنهاد منابع مطالعاتی، شرح جزییاتی در خصوص نحوه ی انتخاب رنگ را به شما ارائه نماییم.
پیشنهاد ما به شما استفاده از فرم اختصاصی ای است که برایتان طراحی کرده ایم و در لینک زیر قابل مشاهده است
http://nstudioz.com/university-color/
خدمات پیشنهادی ما به این صورت است که شما تصاویری از فضاهای مورد نظرتان را برای ما ارسال می کنید، و ما با توجه به نیاز شما برایتان روی تصاویر رنگ گذاری می کنیم، مثلا می خواهید دو نوع رنگ سبز را در فضا مشاهده کنید، یا میخواهید بدانید پیشن

ارسال پاسخ