کاربردی کردن پشت بام

با سلام .آیا طراحی ای برای تبدیل پشت بام به فضایی برای مطالعه طوری که از ساختمانهای بلندتر مجاور ، دید نداشته باشد دارید؟. من دانشجویی هستم که بسیار مشتاق مطالعه در فضایباز هستم ولی بدلیل اینکه بام ساختمان دو طبقه ما تحت اشراف و دید ساختانهای چند طبقه و بلند همسایه ها هست، این فضا و امکان برایم فراهم نیست.
مشاور: انستودیوز 15 فروردین 1395 تکمیل شده

سلام خانم هورفر گرامی
از حضور شما در انستودیوز بسیار خوشحالیم
انگیزه ی شما برای مطالعه برای ما بسیار ارزشمند و زیباست و مشتاق همراهی شما هستیم.
برای اینکه بتوانیم شمارا بهتر راهنمایی کنیم لطفا تصاویری از بام خانه تان برایمان ارسال کنید که در آنها ساختمان های مجاور هم تا حدودی مشخص باشند.
همچنین توضیح بدهید در کدام منطقه ی آب و هوایی هستید و میزان تابش و بارش دراین منطقه به چه صورت است.
در خصوص هزینه ی حدودی ای که می توانید به این کار اختصاص بدهید هم برایمان بنویسید.
و لطفا مساحت تقریبی مد نظرتان را هم برایمان مشخص کنید و بگویید در تصور شما  چه


ارسال پاسخ