چیدمان

سلام و لحظه هایتان به خیر و شادی خانه ای به سبک قدیمی داریم.پهنای اتاق نشیمن ما به اندازه دو فرش 3×4 متری است.دو دست مبل در این اتاق قرار دارد.با میزی کوچک و گلمیزهایی زیر میز. یک تلویزیون با میز ال سی دی. کولر آبی نیز در پشت پنجره قرار دارد. بهترین نحوه چیدمان این وسایل در این اتاق 4×6 متری چگونه است؟ اگر تابلو یا گلدان یا وسیله دیگری نیاز است لطفا بفرمایید. سپاس فراوان
مشاور: انستودیوز 9 خرداد 1395 تکمیل شده

سلام خانم زهره ی گرامی


آرزو میکنیم خیر و شادی در لحظات شما هم پایدار باشد.


ابتدا بهتر است توصیفی از فضای فعلی منزلتان داشته باشیم، فضای پذیرایی منزل شما فضایی محدود است که با مبلمانی سنگین چیدمان شده است. مبلهای شما هم به لحاظ بزرگی و تناسبات است، هم به لحاظ رنگ هایشان، این دو عامل(ابعاد بزرگ و رنگ قرمز و تیره) باعث شده است که مبل ها بر فضای اتاق غالب شوند و فضا را کوچک نشان بدهند و اتاق نتواند جلوه ی لازم را داشته باشد. در کنار این، تعداد مبل ها نسبت به مساحت اتاق نیز زیاد است و برای داشتن فضای مناسب، بهتر اس


ارسال پاسخ