نظرخواهی

ممکن است دراجرای چیدمان منزل بنده که تصاویران فرستاده میشودکمک وتصویرش ایمیل شود؟
مشاور: انستودیوز 4 آذر 1394 تکمیل شده
4 آذر 1394

سلام جناب آقای امیر عزیز
متاسفانه تصویری از جانب شما برای ما ارسال نشده است، این مساله را از طریق آدرس ای-میل نیز به شما اطلاع دادیم. در صورتی که به هر دلیلی امکان ارسال تصاویر از طریق بخش مشاوره ی دکوراسیون سایت را ندارید، می توانید از طریق آدرس ای-میل
consult@nstudioz.com
آن را برای ما ارسال نمایید. حتما با شما در اجرای بهتر چیدمان منزلتان همراه خواهیم بود.