طراحی اشپزخانه

وقت بخیر چه چیده مانی برای این اشپزخانه دارید از سطح پذیرایی مقداری بالاست اگر با پذیرایی یکسان شود بهتر است. متشکرم
مشاور: انستودیوز 11 اردیبهشت 1395 تکمیل شده
سلام جناب آرین گرامی
از حضورتان در انستودیوز خوشحالیم
با توجه به تصویر ارسالیتان و محدودیت هایی که به لحاظ تاسیسات آب و گاز وجود دارد تقریبا موقعیت تجهیزات آشپزخانه مشخص می شود. در تصویر زیر محل لوله های آب و فاضلاب و گاز در تصویر مشخص شده است.

وضع موجود آشپزخانه و تاسیسات موجود

وضع موجود آشپزخانه و تاسیسات موجودپیشنهاد ما برای چیدمان تجهیزات آشپزخانه و با توجه به شرایط موجود به شکل زیر است. در

ارسال پاسخ