راهنمایی جهت پژوهش در خصوص نورپردازی و منظر شهری

من قراره ی مقاله درباره ی نقش نورپردازی در مناظر شهری بدم تو مقالم باید ب چی اشاره کنم؟دنبال چی بگردم؟منابعم چی باشه؟کجا رو بگردم؟
مشاور: انستودیوز 24 مهر 1394 تکمیل شده
سلام آقای امیرحسین

به طور کلی محدوده ی فعالیت سایت انستودیوز در حوزه ی طراحی داخلی و معماری مسکونی هست. پرسش شما در خصوص فعالیت پژوهشی در زمینه ی نورپردازی در حوزه ی منظر شهری است که در حیطه ی خدمات ما نیست.

با این حال، به طور کلی برای انجام  فعالیت پژوهشی باید پیش از هرچیز برخی مسائل مربوط به مقاله تان را مشخص کنید، ابتدا می توانید مشخص کنید که میخواهید در چه سطح علمی ای مقاله منتشر کنید؟ برای یک همایش استانی؟ ملی یا بین المللی؟ مجله ای با رتبه ی علمی پژوهشی یا علمی ترویجی یا....

پس از آن لازم است بررسی کنید در محدوده ی کلی موضوع (مثلا نور پردازی و منظر شهری) تا

ارسال پاسخ