سلام- اندازه مناسب فرش؟

سلام - برای هال با ابغاد 6 در 8 متر چند تخته فرش با چه سایزی مناسب است در کنار دو دست مبل هفت نفره
مشاور: انستودیوز 7 دی 1397 تکمیل شده

سلام آقای حسین گرامی


از شما به خاطر حضورتان در انستودیوز سپاسگزاریم. با توجه به توضیحات کلی ای که ارائه نمودید برایتان دو دست مبل 7 نفره را در فضایی با ابعاد 6 در 8 چیدمان کرده ایم تا بتوانید راحت تر مشاهده کنید در چنین سالنی چقدر فضا در اختیار دارید. البته به خاطر مطلع نبودن از جزییاتی مثل در های ورودی، فضاهای مجاور و پنجره ها و... این چیدمان ها هیچ استانداردی ندارند و صرفا نسبت ابعاد فرش و مبل به ابعاد سالن را مشخص می نمایند. لذا ما نمیتوانیم به شما بگوییم چه ابعاد فرشی برایتان مناسب تر است.
[caption id="attachment_13426" align="aligncenter" width="73

ارسال پاسخ