تغییرپذیرایی

میخوام پذییراییمراتغییربدم مبلمان ندارم یه بوفه وآینه شمعدان بزرگ ودوتا متکا وفرش شش متری دست بافت دوتا دارم وتلوزیون ومیزتلوزیون اتاق تقریبا هفده هیجده مترمیشه
مشاور: انستودیوز 20 مهر 1395 پاسخ داده شده
20 مهر 1395

سلام خانم سارای گرامی


بسیار خوشحالیم که به جمع مخاطبان انستودیوز پیوسته اید. سوال شما اطلاعات کافی را به ما ارائه نمی کند، لطفا بگویید که می خواهید چه اتفاقی در منزلتان رخ بدهد. آیا قصد چیدمان وسایلتان را دارید؟ یا میخواهید وسایل جدیدی خریداری نمایید؟ بودجه در دسترستان چقدر است؟


همچنین در کنار تکمیل این اطلاعات می توانید تصاویر منزلتان را برای ما ارسال نمایید تا بتوانیم مشاوره ای کارآمد تر داشته باشیم.


مشتاقانه در انتظار دریافت اطلاعات تکمیلی از جانب شما هستیم.