انتخاب رنگ برای دیوار و سقف پذیرایی

مشاور: انستودیوز 2 آذر 1394 تکمیل شده
سلام جناب محمدرضا

متاسفانه سوال شما به صورت ناقص ثبت شده است. و فقط عنوان آن برای ما قابل مشاهده است.

با این حال توضیحاتی در خصوص انتخاب رنگ سقف و دیوار پذیرایی برایتان ارائه می کنیم، در خصوص انتخاب رنگ این فضا، خوب است توجه کنید که رنگ های موجود در فضایتان چه رنگ هایی هستند، یعنی مبل هایتان، رنگ کفسازی، فرشها،پرده ها، میز ها و... چه رنگ هایی دارند، آیا رنگ های روشن هستند یا رنگ های تیره؟

نورگیری فضایتان به چه صورت است؟ آیا فضایی پرنور دارید یا فضایی کم نور؟
میانگین سنی خانواده تان به چه صورت است؟ جوان هستید، میانسال یا سالخورده؟

با مشخص شدن این نکات، می توا

ارسال پاسخ